Turk xalq maqollari

– Og’rigan bosh, yig’lagan ko’z yashirilmas. – Yig’lasa onam yig’lar, boshqasi yolg’on yig’lar. – Og’ir qozon kech qaynar. – Og’riqsiz bosh mozorda bo’ladi. – Ochiq yaraga qurt tushmas. – Odam eshagidan, xotin to’shagidan ma’lum. – Odam bo’lganga bitta so’z yetar. – Odam yengilish bilan ma’rifatli bo’ladi, yanglishish bilan – olim. – Odamning yaxshisi ish boshida ma’lum bo’ladi. – Och qo’ynida Давоми …