Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati

Kecha Erkin A’zamning kommunizmdan bir lavha o’laroq yozgan “Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati” qissasini o’qib chiqdim. Asar buyuk kommunistlar yurti Buriyo va uning rahbari tovarish Xon Man Men va “buyuk o’zgarishlar” shahri – Xoniya haqidadir. “…Sotsializm sharoitida o‘tayotgan oltinchi kunimiz edi. …Sizu biz bu tuzumning nimaligini bilamiz, albatta — non-namagini yeb katta bo‘lganmiz. Ammo hozir ko‘z o‘ngimizdagisi butkul bo‘lakcha edi. O’ziga Давоми …