turk

Turk xalq maqollari

– Og’rigan bosh, yig’lagan ko’z yashirilmas. – Yig’lasa onam yig’lar, boshqasi yolg’on yig’lar. – Og’ir qozon kech qaynar. – Og’riqsiz bosh mozorda bo’ladi. – Ochiq yaraga qurt tushmas. – Odam eshagidan, xotin to’shagidan ma’lum. – Odam bo’lganga bitta so’z yetar. – Odam yengilish bilan ma’rifatli bo’ladi, yanglishish bilan – olim. – Odamning yaxshisi ish boshida ma’lum bo’ladi. – Och qo’ynida Давоми …

Choy bangilari. Shahit Namzeli

CHOY BANGILARI Ey Rabbimiz! Yaratmishsan dunyoni yana ikki, Ularning maqsadi Islomdan boshqa neki? Orqamizdan baqirsalar, bular telbami toki Ularga gul otar-otmas, Xizmatga ketajakmiz. Zakariyo quling kabi arralar-la kessalar, Munodiymiz Bilol kabi xarsang tosh-la ezsalar, Devorlar  va tog’larni to’siq deya tizsalar, Bir tepmakda buzar-buzmas, Xizmatga ketajakmiz. Biz asoyi Muso bo’lib, dengizlarni yoramiz, Bir Hiraqlit zarbasidek zanjirlarni uzamiz, Biz Ibrohim do’sting kabi Давоми …