TURKIY TILIM SEN AZALDAN BUYUK TILDIRSAN. “Vatandosh”. 17.03.2011

– Bu qiziq – TURKIY TILIM SEN AZALDAN BUYUK TILDIRSAN Turkiydagi «ber yaq» (berigi yoq, berigi tomon) birikmalaridan ruscha «берег» so‘zi yasalgan. * * * Turkiydagi «bala igez» (egiz bola) birikmalaridan ruscha «близнец» so‘zi yasalgan. * * * Turkiydagi «burd» (mo‘ylov, murt) so‘zidan ruscha «борода» so‘zi yasalgan. * * * Turkiydagi «belәzek» (bilarzik, bilaguzuk) so‘zidan ruscha «браслет» so‘zi yasalgan. * Давоми …

Turkiy tilim, sen azaldan buyuk tildirsan…

Туркийдаги «бер яқ» (бериги ёқ, бериги томон) бирикмаларидан русча «берег» сўзи ясалган. * * * Туркийдаги «бала игез» (эгиз бола) бирикмаларидан русча «близнец» сўзи ясалган. * * * Туркийдаги «бурд» (мўйлов, мурт) сўзидан русча «борода» сўзи ясалган. * * * Туркийдаги «беләзек» (биларзик, билагузук) сўзидан русча «браслет» сўзи ясалган. * * * Туркийдаги «бер атадан» (бир отадан) бирикмаларидан русча «брат» Давоми …