baliqchiqush

Ilk jinoyat (hikoya). Omer Seyfittin

Omer Seyfittin ILK JINOYAT Men g’urbat, alam ichida yashagan odamman. Bu qiyinchiliklar o’zimni tanigan paytimdayoq boshlangan. O’shanda to’rt yoshga ham to’lmagandim. Qilgan yomonligim tufayli vijdonim azobida – yona boshlagan so’ngsiz jahannam otashi ichida hamon qovurilaman. Meni tashvishga solgan bu hodisani hamon unutmadim. U xotiramda abadiy qayg’u-alam bo’lib muhrlanib qolgan. * * * Ha, o’shanda to’rt yoshga ham yetmagandim. Undan avvalgi Давоми …