Бурят мақоллари

Бурятлар (ўзларини баряат деб атайдилар) — Россия Федерациясидаги халқ. Бурятия Республикасининг асосий аҳолиси (286 минг киши, 2010). Бурятлар Монголиянинг шимолида (45 минг киши) ва Хитойнинг шимоли-шарқида (40 минг киши) ҳам яшайдилар. Умумий сони 620 минг киши (2010). Монголоид ирқига мансуб. Бурят тилида сўзлашади. Бурятлар орасида асосан будда — ламаизм, шунингдек христианлик (православие) тарқалган, энг қадимги диний эътиқодлар (шаманизм) ҳам сақланган.

 • Юқорига кетган йўл, пастга ҳам тушади; мусибат ортидан бахт ҳам келади.
 • Тутилмаган балиқ доим катта бўлади.
 • “Ширин, ширин” деганинг билан оғзинг ширин бўлиб қолмайди, болангни “ақлли, ақлли” деганинг билан бошига ақл кириб қолмайди.
 • Яхши отни тоғ емиради, яхши одамни — ароқ.
 • Итлар йўқ жойда чўчқа ҳам ҳурийди.
 • Китобсиз уй кўзсиз одамга ўхшайди.
 • Кураш бўлмаган пайтда полвонлар кўпаяди.
 • Чавандоз бешикдалигидан маълум.
 • Мусибат ва кулфат олти кунда, бахт ва хурсандлик юз кундан сўнг келади.
 • Камбағал доим ёрдам беради, етим доим далда бўлади.
 • Тутундан қочиб ўтга тутилди.
 • Тежамкорлик ҳаёт учун фойда, эҳтиёткорлик — бадан учун.
 • Бефаҳм бош қўлга озор беради.
 • Яқиндаги ҳўкиз узоқдаги қайиқдан афзал.
 • Бой бойликдан, ботир курашдан тўймайди.
 • Бирлик доим ғалаба қозонади.
 • Катта ишлар кичик нарсалардан бошланади.
 • Катта тошни кичиги билан йўнадилар.
 • Катта айиқ кучлироқ бақиради.
 • Омон бўлсанг мулк топилади.
 • Югурик дарё денгизга етиб боролмайди.
 • Очлик замонида эчкининг боши ҳам давлат, тўқлик замонида қўйнинг боши ҳам ахлат.
 • Меҳмондўст оилада одам йиғилади, сувўтларига бой дарёда — балиқ.
 • Очкўзнинг ошқозони тошни ҳам ҳазм қилади, итнинг ошқозони суякни эритади.
 • Севгининг кўзи йўқ.
 • Ўзга юртнинг итлари ҳам бошқача ҳурийди.
 • Туяга эгрилиги кўринмайди, одамга — бадхулқлари.
 • Вино ва тамаки — яқин қариндош.
 • Ошиқ тошбақа денгиздан ҳам сузиб ўтади.
 • Бўри ва қўзи бирга яшолмайди.
 • Қарға чўлда ҳам, водийда ҳам қора.
 • Вақт ҳар нарсадан қиммат.
 • Қимматбаҳо тошларнинг кичигини, ноннинг каттасини ол.
 • Танлаб-танлаб кўрига учради, текшириб-текшириб кирга ўтирди.
 • Ўт-ўлан ўсса — ернинг кўрки, қариялар йиғилса — тўйнинг.
 • Қарға қаерда бўлса ҳам лочин каби учолмайди.
 • Галасидан айрилган қуш, онасидан айрилган улоқча йиртқичларга ем бўлади.
 • Ғазаб инсонни, тоғ отни синайди.
 • Бақироқ ит тишламайди.
 • Давлат қонун билан тик туради.
 • Сўз бердингми — бажар, бошладингми — охиригача ишла.
 • Сершох дарахт тоғнинг кўрки, чиройли қиз — уйнинг.
 • Узун нутқ — сафсата, қисқаси — донолик.
 • Ақл билан киролмаган жойга кўз билан боролмайсан.
 • Ўлжа кечикмайди, бола туғиш ҳеч қачон кеч эмас.
 • Узун этак оёқни чалғитади, узун тил бўйинни кесади.
 • Осмонга тош отма, бошингни ёради.
 • Беришса — ол, ҳайдашса — кет.
 • Олов бўлмаса тутун ҳам бўлмайди.
 • Кеч қолсанг кўп нарсани йўқотасан, ошиқсанг бахтли бўласан.
 • Агар сени қўй сўйиб кутиб олишган бўлса, сен уларни ҳўкиз сўйиб меҳмон қил.
 • Мусибат кўрмаган ўзгаларнинг азиятини билмайди.
 • Асал бор жойда пашша ҳам бўлади, қиз бор жойда — куёв.
 • Очкўзга подани ишониб бўлмайди, хасисга — овқат тайёрлашни.
 • Эчкининг шохи осмонга, туянинг думи ерга етишини кутиш шарт эмас.
 • Айбинг учун ўзинг жавоб бер.
 • Ёзда йиғилган қишда фойда.
 • Қариликда олинган илм — кулга ёзилган битик, ёшликдаги билим — тошга ўйилган ёзув.
 • Олтинни тозаласанг янада ёрқин бўлади, кўмирни тозаласанг янаям қораяди.
 • Қуёшнинг ҳам доғи бор, яхши одамнинг ҳам камчилиги бўлади.
 • Пўлат пичоқни майда нарсалар синдиради.
 • Қарзи бор бойимайди, тиррақи эчки семирмайди.
 • Шарафни бир умр излаб, бир кунда йўқотадилар.
 • Оч бўлсанг, мой — хазина, касал бўлсанг, дори — хазина, совуқотсанг, пўстин — хазина.
 • Тўқлигингда қўйнинг думбаси ҳам қаттиқлик қилади, очлигингда буғунинг шохи ҳам юмшоқ.
 • Отнинг тўртта оёғи бўлгани билан у ҳам қоқилади.
 • Сигир шакарнинг таъмини билмайди.
 • Сигирга эгар ярашмайди, аёлга — вино.
 • Итнинг оғзига тушган суяк бутун чиқмайди.
 • Астойдил қидирган одам доим топади.
 • Мусибат чекмаган бахт қадрини билмайди.
 • Қўшнисидан умид қилган овқатсиз қолади, бошқалардан умид қилган — пулсиз.
 • Игнани ўғирлаган бияни ҳам ўғирлайди.
 • Темирни қайноқлигида бос.
 • Қари итнинг ҳуриши — эрталабгача, қариянинг айтгани — бир умрга.
 • Айтиш осон, бажариш қийин.
 • Дангаса ўтириб чарчайди, меҳнатсевар ишлаб яйрайди.
 • Тулки тушида ҳам товуқ санайди.
 • Чучмал таъмдан аччиқ яхши.
 • Юз гўзаллигидан қалб чиройи афзал.
 • Ўн марта ваъда бергандан бир марта бажарган афзал.
 • Кўп ейиш — саломатлик учун зарар, кўп ухлаш — иш учун.
 • Сукут — розилик аломати.
 • Хотинсиз эр — соқолсиз така.
 • Ҳаммани бирдек рози қилиб бўлмайди.
 • Қудуқ остида балиқ бўлмайди, мақолда ёлғон бўлмайди.
 • Темирда занг бўлганидек қариндошлар орасида нодони ҳам бўлади.
 • Денгизда дарға, қуруқликда сарбон керак.
 • Хатолар ўргатади.
 • Ўзга юртнинг баҳори ҳам қора, ўз юртингнинг қиши ҳам яшил.
 • Лапашанг бўрини қўзичоқ ҳам масхаралайди.
 • Ёққан ёмғир тинади, келган меҳмон кетади.
 • Айтган сўзига эмас, қилаётган ишига ишон.
 • Ўзингни кийим билан эмас, илм билан беза.
 • Кўр ҳўкизни қудуққа яқинлаштирма, мастга ароқни кўрсатма.
 • Ўғри ой нурини ёмон кўради, ёмон — яхшини.
 • Томирсиз ўт ўсмайди.
 • Қарилар устидан кулма, сен ҳам қарийсан.
 • Ҳали туғилмаган болага темир бешик ясама.
 • Қарз йўқлиги — бойлик, саломатлик — бахт.
 • Ўз болангдан ҳам ширин нарса йўқ.
 • Илмдан ортиқ бойлик йўқ.
 • Олов ва сув — катта мусибат.
 • Битта учқун бутун ўрмонни кул қилиши мумкин.
 • Кузги осмон — юганланган от, баҳор осмони — юганланмаган от.
 • Эшакни қулоғидан танийдилар, аҳмоқни — сўзидан.
 • Ҳўкиздан сут олиб бўлмайди.
 • Чириган ўтиннинг тутуни кўп, шалвираган араванинг — ғичир-ғичири.
 • Ёмон уруғдан катта ҳосил кутма.
 • Инсон меҳнатдан ёшаради.
 • Чўчқадан қундуз туғилмайди, аҳмоқдан яхши гап чиқмайди.
 • Хатолар пушаймонликка олиб боради.
 • Йўқолган сигирнинг сути мўл.
 • Пиёда отлиққа ўртоқ эмас.
 • Нодон егани ҳақида, доно кўргани ҳақида гапиради.
 • Олиш осон, бериш қийин.
 • Бошқаларга ёрдам берсанг сенга ҳам ёрдам беришади.
 • Ёрдам берсанг — унутадилар, зарар берсанг — эсдан чиқармайдилар.
 • Ҳақиқат сувда чўкмайди, ўтда ёнмайди.
 • Ҳақ гап — шердан кучли, адолатли инсон — олтиндан қиммат.
 • Ҳақиқатдан қўрқиб бўлмайди, ёлғон сўздан қўрқиш керак.
 • Қаттиқ момоқалдироқдан сўнг ёмғир ёғмайди.
 • Қўрқоқ от ўз соясидан ҳам чўчийди.
 • Оғиз омбор эмас, қулфлаб бўлмайди.
 • Кучли билан курашма, бой билан тортишма.
 • Ўзингнинг битта ёмонинг бировнинг иккита яхшисидан афзал.
 • Ўзингнинг сувинг бировнинг мойидан афзал.
 • Кўр ғилайнинг устидан кулган экан.
 • Сўз сўзни туғади, сигир — бузоқни.
 • Катталарнинг маслаҳатига қулоқ сол — ҳаётда йиқилиб қолмайсан.
 • Ўлимга олиб борувчи касаллик билдирмай бошланади.
 • Одамга ўз ҳиди билинмайди.
 • Кўрлар орасида кўзингни қис, чўлоқлар орасида оёғингни кўтарма.
 • Қари бўрини алдаб бўлмайди.
 • Эски дўст янгисидан афзал.
 • Бирлашган қирқ бошли тўда алоҳида ов қилаётган йўлбарслардан кучли.
 • Қуриган дарахт — ўрмон учун ортиқча, ёмон қиз — оила учун дардисар.
 • Тинч юрсанг узоққа борасан.
 • Фақатгина аҳмоқ ўзини мақтайди.
 • Дунёдаги энг тез нарсалар учта: инсон фикри, отилган ўқ ва нигоҳ.
 • Меҳнат — бахт.
 • Қўрқоқ ўн марта ўлади.
 • Яхши отнинг эгаси кўп бўлади, яхши одамнинг — дўсти.
 • Ёлғончининг доим гувоҳлари бўлади.
 • Ёлғоннинг оёғи қисқа.
 • Бошқаларни ҳурмат қилган ўзини ҳам ҳурмат қилади.
 • Ақл қариликда эмас, кўрган, эшитган ва ўқилган илмда.
 • Сувга йиқилганга ёмғир қўрқинчли эмас.
 • Отни қўйиб юборсанг — ушлаб оласан, айтилган сўзни тутиб бўлмайди.
 • Яхши дўст тош девордан мустаҳкам, яхши от — лочиндан тез.
 • Ҳўкизнинг қулоғига сув ҳам, мой ҳам қуйиб кўр — у барибир моллигича қолаверади.
 • Тана қаригани билан, қалб қаримайди.
 • Кўпга улгурмоқчи бўлсанг, камдан бошла.
 • Одамнинг ёмони шомон бўлади, отнинг ёмони — айғир.
 • Одам икки марта ўлмайди.
 • Қарздорликда яшагандан фақирлик афзал.
 • Юзта молинг бўлгандан юз нафар дўстинг бўлсин.
 • Кўп гапиргандан кўра кўп еган яхшироқ.
 • Ўз номингни булғагандан суягинг сингани афзал.
 • Бекорчи суҳбатдан сукут афзал.
 • Хондан сўрагандан қоровулдан сўраган яхшироқ.
 • Бировнинг хотини булбулдек, ўзингники қарғадек туюлади.
 • Бировнинг ақли билан узоққа боролмайсан.
 • Заҳарни заҳар билан босадилар, душманни қурол билан енгадилар.

Давронбек Тожиалиев таржима қилди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *