Япон мақоллари

Японлар (ўзларини нихондзин — қуёшли ўлка одамлари деб аташади) —Япониянинг асосий аҳолиси (127 млн. киши, 2014) бўлган халқ. Умумий сони 130 млн. киши (2014). Япон тилида сўзлашади. Диндорлари — асосан, синтоистлар ва буддавийлар; христианлар ва синкретик динларга эътиқод қилувчилар ҳам бор.

 • Ҳақиқат иккита бўлмайди.
 • Қирол учун ҳам, ҳоким учун ҳам нариги дунёга алоҳида йўл мавжуд эмас.
 • Гетани ҳам Буддани ҳам бир дарахтдан ясайдилар (гета — япон ёғоч пойафзали).
 • Кўр тиланчи ҳам гулларнинг ҳидини сезади.
 • Уч марта кўчиш бир янгига бадалдир.
 • Биринчи рафиқани сенга худо, иккинчисини инсонлар, учинчисини шайтон жўнатади.
 • Энг кичкина ҳашаротнинг ҳам ўз жасорати бўлади.
 • Эртага нима бўлишини ҳеч ким билмайди.
 • Ҳатто битта баргнинг тўкилиши куздан дарак беради.
 • Бир қайғу кетиб, орқасидан бошқаси сўроқлаб келди.
 • Юракдан чиққан юракка етиб боради.
 • Меҳрибонлик бор жойда ёвузлик ҳам бўлади.
 • Бир шафтоли ачиса, юз шафтоли айнийди.
 • Сукут — гул.
 • Ғалаба қозонган бўлсанг ҳам дубулға ипини яхшилаб боғла.
 • Қудуқда яшайдиган бақа денгиз нималигини билмайди.
 • Сопол билан тирик қолгандан қимматбаҳо тош билан парчаланиб ўлган афзал.
 • Эгилган толни шамол синдирмайди.
 • Гўзаллик бахт билан бирга юрмайди.
 • Ўроқ билан сувни кесма.
 • Сартарошнинг сочи тўзғиган (Бўзчи белбоққа ялчимас).
 • Одамга ўлганидан сўнггина тўғри баҳо берадилар.
 • Инсон — фикр қиладиган ҳайвон.
 • Ғалабада — давлат қўшини, мағлубиятда — инқилобчилар.
 • Пул бир жойда турмайди.
 • Чанқаган одам сув танламайди.
 • Пул — душман.
 • Ким ғолиб бўлса ўша ҳақ. Ғолибни айбламайдилар.
 • Довюрак қўмондоннинг қўрқоқ аскари бўлмайди.
 • Ғайрат — муваффақиятлар онаси.
 • Ўтган ўтди-кетди.
 • Ҳатто Кобо ҳам хато қилади (Кобо — машҳур будда руҳонийси ва хаттоти, 774-735 йиллар).
 • Қўрқинчли нарса қизиқ бўлади.
 • Йўлбарсдан пўст қолади, одамдан — ном.
 • Аҳмоқликдан қўрқинчли нарса йўқ.
 • Эски мақол сизни алдамайди.
 • Бахт бор жойда қайғу ҳам бўлади.
 • Йўлбарснинг уясидан қочиб аждарнинг ғорига кириб қолиш.
 • Ота қандай бўлса бола ҳам шунда бўлади.
 • Инсон умри қисқа, шон-шуҳрат ва бойлик ўткинчи.
 • Йиқилмасдан аввал ҳасса тут.
 • Кўп сўз кўп уят келтиради.
 • Қайғу бор жойда бахт ҳам яширин.
 • Бир томоннигина эшитиб масалани ҳал қилма.
 • Ҳатто қирғоқ яқинида ҳам кема чўкиб кетиши мумкин.
 • Қўмондоннинг шон-шарафи учун минглаб аскар ўлиб кетади.
 • Олдиндагиларнинг бахтсизлиги орқадагиларга дарс бўлади.
 • Ўзингдан чиққан ҳидни сезмайсан.
 • Ўликлар гапирмайдилар.
 • Лаблар йўқолса тишлар совқотиб қолади.
 • Оч қорин мазани билмайди.
 • Ҳўкизнинг думи бўлгунча хўрознинг тумшуғи бўлган афзал.
 • Ҳайдалган сичқон мушукни тишлайди.
 • Чиқиб кетишнинг имкони бўлмаган ҳолат йўқ.
 • Ҳаётда ҳамма нарса ўзгарувчандир.
 • Чап беришни билмасанг, ҳаётда яшай олмайсан.
 • Қийшиқ новданинг сояси ҳам қийшиқ.
 • Кийим инсонни безайди.
 • Экилмаган дон унмайди.
 • Сабр — умрбод хазина.
 • Ғурур мағлубиятга етаклайди, камтарлик бахт келтиради.
 • Қилмасликдан кеч бўлса ҳам қилган афзал.
 • Инсон умри бир аср, исми — абадий.
 • Мевали дарахтни гулидан билса бўлади.
 • Ҳатто Будданинг юзи ҳам пулдан ёришади.
 • Эзгу қалб гўзал юздан афзал.
 • Гуручнинг бошоғи қанча етилган бўлса, ерга шунча қуйи эгилади.
 • Йўлда йўлдош керак, ҳаётда — шафқат.
 • Уч ёшли боланинг қалби қаригунича шундай қолади.
 • Ёмон одамнинг дўсти бўлгунча, яхши одамнинг душмани бўлган афзал.
 • Ёмон нотиқ лақма бўлади.
 • Бахт кулги бор уйга киради.
 • Тансиҳатликка ғамхўрлик қилиш — энг яхши даводир.
 • Ортиқча мол — ортиқча ташвиш.
 • Кечқурун бадмаст — эрталаб ишёқмас.
 • Камбағал хотиржам ухлайди.
 • Болани бехуда эркалатиш уни ташлаб кетиш билан баробар.
 • Қимматбаҳо тош ҳам ишлов берилмаса ялтирамайди.
 • Дангаса — сергап.
 • Ишёқмасга бир тоғ бойлик ҳам етмайди.
 • Оппоқ юз етти нуқсонни яширади.
 • Мол-дунё ва машҳурлик бегонани ҳам жалб этади, камбағаллик яқинларни ҳам узоқлаштиради.
 • Ҳаром йўл билан қозонилган мол-дунё ва машҳурлик булут каби тез тарқайди.
 • Эртанги юздан бугунги эллик афзал.
 • Юрак тош эмас.
 • Ҳар меванинг ўз вақти бор.
 • Умр қисқа — яхшилик қилишга шошил.
 • Юмшоқлик қаттиқликни енгади.
 • Балиқчи балиқчини узоқдан танийди.
 • Заҳарни заҳар билан енгадилар.
 • Бошда бори тилга чиқади.
 • Бир дақиқа — минг тилло.
 • Ҳеч нарсадан кўра нимадир афзал.
 • Токи ҳаёт эканман — умид қиламан.
 • Севги билан қорнинг тўймайди.
 • Олтиннинг шуъласи Будда ёғдусидан ёрқинроқ.
 • Камбағалнинг давлати — болалар.
 • Қаерда яшасанг, ўша ерни пойтахт бил.
 • Олган ҳадянгдай айб топма.
 • Жаҳолат — жиноят манбаси.
 • “Йўқ”дан “бор” туғилмайди.
 • Ўтмиш — ҳозирнинг ойнаси.
 • Нодонлик ҳукм сурган жойда ақл беркиниб олади.
 • Энг яхши кўзгу ҳам орқани кўрсатмайди.
 • Ёмон уста асбобларини айблайди.
 • Чидаб бўлмайдиган нарсага чидаш — ҳақиқий чидам.
 • Пул дарахтда ўсмайди.
 • Муваффақият муваффақият келтиради.
 • Ота-онасига ўхшамайдиган бола йўқ.
 • Хаттот қалам танламайди.
 • Ҳўл бўлишдан аввал ёмғирпўшни ол.
 • Такаббурлик яхшилик келтирмайди.
 • Кўр илондан қўрқмайди.
 • Фанда енгил йўл йўқ.
 • Келажак учун ҳаракат қилмасанг, яқинда хароб бўласан.
 • Пул ишида ҳатто ота ва болалар ҳам — бегона.
 • Узилган гулни шохга қайтариб бўлмайди.
 • Ёш ҳам, қари ҳам қачон кетишини билмайди.
 • Отнинг оёғи тўртта бўлса ҳам қоқилади.
 • Ҳаётда қаердан топиб, қаерда йўқотишингни билмайсан.
 • Истеъдодли кишини ўз истеъдоди ўлдиради.
 • Орзу — рўёбга чиқмаган туш.
 • Мамлакат мағлуб бўлса ҳам тоғ ва дарёлар қолаверади.
 • Уч йил тош устида ўтирсанг, тош ҳам қизийди (сабр билан мақсадга эришиш ҳақида).
 • Қалампирнинг уруғи майда бўлса ҳам аччиқ.
 • Ота-онасиникига борган хотин уч кунда зерикади.
 • Кичик ишлар катта ишларга етаклайди.
 • Қариш осон, илм ўрганиш қийин.
 • Самурай дўсти учун жонини аямайди.
 • Ҳатто тўртта от ҳам тилни қувиб етолмайди.
 • Ўлик йўлбарс тирик сичқонга тенг келмайди.
 • Муваффақиятсизлик — омад калити.
 • Кимоноси оқ-у, қалби қора (кимоно — япон миллий кийими).
 • Билган — гапирмайди, бехуда гапирган — билмайди.
 • Энг яхши уста ҳам хато қилади.
 • Уч сунли тил беш сякли танани яралайди (сун — узунлик ўлчови, 3,8 см; сяк — узунлик ўлчови, 30,3 см).
 • Энг яқин дўстинг билан ҳам орада масофа сақла.
 • Туққан ота-она эмас, тарбиялаган — ота-она.
 • Зиёндан ҳам фойда чиқар.
 • Ортиқча давлат ҳам зарар.
 • Чумчуқ ҳаккалашни юз йилда ҳам ўрганолмайди.
 • Айш-ишрат инсонни ҳалок қилади.
 • Оёғи ёрилган қамиш бошоғидан ҳам чўчийди.
 • Тақдир ва вақтни кутиш керак.
 • Қоринни белга алиштириб бўлмайди.
 • Вақтни қайтариб бўлмайди.
 • Қайиқчи кўпайса қайиқ чўкади.
 • Энг чопқир от ҳам қариса, қирчанғидек бўлолмайди.
 • Катта истеъдод кеч етилади.
 • Тинчликда яшаб уруш йилларини унутма.
 • Ҳатто чанг ҳам йиғилса тоғ бўлади.
 • Ким эрта турса, унга Худо беради.
 • Севги учун чегара йўқ.
 • Ўғирланган сув ичгандан ташналикка чидаш афзал.
 • Табиат, унинг қонунларини бузганни жазолайди.
 • Ўзини ҳимоя қилганни осмон ҳам ҳимоя қилади.
 • Осмон билди, ер билди — мен билдим (яъни, ҳамма билди).
 • Ўрганиш — тоққа арава етаклаш (тўхтасанг, орқага қулайсан).
 • Қайғу бахт билан ўрин алмашади.
 • Дунёни бир одам бошқаролмайди, дунё — барчаники.
 • Уйда — ботир, бегоналар орасида — қўрқоқ.
 • Сен ўтирган кема орқага қайтмайди.
 • Эски дарёлар қуримайди.
 • Севги ва нафрат ораси бир қадам.
 • Бир вақтнинг ўзида икки яхши нарса бўлмайди.
 • Эр-хотин жанжалига аралашма.
 • Сўраш — бир дақиқалик уят, билмаслик — бир умрлик.
 • Энг азиз меҳмон ҳам уч кундан сўнг зериктиради.
 • Саксон ёшида уч яшарлик боладек.
 • Эрта турганга омад ёр.
 • Катта санъаткорга — катта саҳна.
 • Кундузги чироқдек бефойда бўлма.
 • Одамнинг оғзига эшик ўрнатиб бўлмайди.
 • Мусибатдаги дўст — ҳақиқий дўст.
 • Илон чаққан чириган арқондан ҳам чўчийди.
 • Фолбин ўз тақдирини билмайди.
 • Айтилган сўз — кумуш, сукут — олтин.
 • Муваффақият бир қанча майда кўнгилсизликлардан сўнг келади.
 • Катта одам кичик иш билан шуғулланмайди.
 • Ака-укалар — бир танадаги икки қўл.
 • Тез қизиган тез совийди.
 • Қушлар йўқ қишлоқда кўршапалак ҳам қуш.
 • Жанжалда икки томон айбдор.
 • Ҳаётда етти омад ва етти омадсизлик бўлади.
 • Шаффоф сувда балиқ яшамайди.
 • Ўз уйида ҳамма — Бэнкэй (Бэнкэй — афсонавий япон полвони).
 • Баҳсда қаттиқ бақирган ютади.
 • Яхши кийимда маймун ҳам гўзал.
 • Йиллар — даво.
 • Ўғри ўз эшигини яхшилаб тамбалайди.
 • Саккиз қўли, саккиз тили бор (ҳийлагар ҳақида).
 • Қарға ҳар ерда қора.
 • Тарбия насабдан муҳим.
 • Табиб ўз соғлигини ўйламайди.
 • Жиззакилик омад келтирмайди.
 • Учрашув — айрилиқнинг аввали.
 • Дарёда ўсган дарёда ўлади.
 • Йиллар ва ойлар инсонни кутмайди.
 • Тоғлар баландлиги билан эмас, дарахтга бойлиги билан қадрли.
 • Энг чопағон отга ҳам қамчи керак.
 • Ҳатто ит ва мушукни уч йил боқсанг, улар ҳам яхшилигингни унутмайди.
 • Ҳатто ўғриликни ҳам ўн йил ўрганиш керак.
 • Ҳатто бахтсизлик ҳам уч йилдан сўнг керак бўлиб қолиши мумкин.
 • Ҳатто қуриган дарахт ҳам тоғ манзарасини гўзаллаштиради.
 • Ҳатто аҳмоқнинг ҳам бир истеъдоди бўлади.
 • Ҳатто қоғознинг ҳам икки томони бор.
 • Узоқ йўл яқиндан бошланади.
 • Бир жуфт варадзини бир оёққа киёлмайсан (варадзи — япон похол шиппаги).
 • Пул инсонни бегоналаштиради.
 • Пул бутун дунё бўйлаб кезади.
 • Пул пулни туғади.
 • Бошингни совуқда қолдирсанг ҳам оёғингни иссиқ тут.
 • Урушаётган чумчуқлар одамдан қўрқмайди.
 • Машҳурнинг боласи камдан-кам ҳолатда машҳур бўлади.
 • Вақт учун чегара йўқ.
 • Болалар учун очлик йўқ (ота-она ўзи емаса ҳам боласига беради).
 • Ёмғир томчиси тошни йўнади.
 • У мамлакатига борсанг — одатларига амал қил (У — Хитойдаги қадимий ўлка номи).
 • Яхши ишлатишни билсанг ўтмас пичоқ ҳам яраб қолади.
 • Қўмондонни ўлдирмоқчи бўлсанг, аввало унинг отини ўлдир.
 • Пулинг борида пул керак бўладиган кунларни ўйла.
 • Туғилган — ўлади, учрашган — айрилади.
 • Соғлик учун қайғуриш — энг яхши дори.
 • Меҳнаткаш одамга касаллик ҳам йўламайди.
 • Куни келганда ҳатто каламуш ҳам йўлбарсга айланиши мумкин.
 • Ҳатто чумолилар ҳам тўғонни емириши мумкин.
 • Ортиқча дори ҳам — заҳар.
 • Овчи ҳам тузоққа тушиб қолиши мумкин.
 • Эскини ўрганиб янгини билиб оласан.
 • Минг кун тўқилган қамиш бир кунда кул бўлади.
 • Байрам арафаси байрамнинг ўзидан қизиқ.
 • Аҳмоқлар югуриб кетса, орқасида ақли расолар ҳам югуради.
 • Пул тугаса севги ҳам тугайди.
 • Сигир сув ичса сут бўлади, илон сув ичса — заҳар.
 • Катта балиқ ботқоқда яшамайди.
 • Уч кун тиланчилик қилган одатини ташлолмайди.
 • Осон топилган осон сарф бўлади.
 • Битта генерал топгандан мингта аскар топган афзал.
 • Мингта чумчуқ чуғуридан битта турна овози яхшироқ.
 • Будда ибодатхонасида яшайдиган бола сутраларни ўрганмасдан ҳам ўқийверади (сутра — будда диний матнлари).
 • Масамунэ қиличи билан шолғом кесма (Масамунэ — машҳур қадимги қуролсоз. У ясаган қиличлар юқори баҳоланган).
 • Сукут сўздан афзал.
 • Денгиз қароқчилари тоғ қароқчиларини жиноятда айблайдилар.
 • Ўликнинг овози бўлмайди.
 • Болани ташлаб кетиш мумкин, ота-онани ташлаб бўлмайди.
 • Эркак — қарағай, аёл — печакгул (печакгул қарағай атрофида ўсади).
 • Расмдаги нон билан қорин тўйдириб бўлмайди.
 • Шафқатли жангчигина ҳақиқий жангчидир.
 • Никкони кўрмасдан туриб “гўзал” сўзини ишлатма (Никко — атроф манзаралари гўзал бўлган қадимги япон шаҳри).
 • Сени мақтаётган кишига ишонма.
 • Кетаётганни тўхтатма, ўткинчини ҳайдама.
 • Янги келинни кузги бақлажон билан боқма (яъни, келинни бошга чиқариб олма).
 • Аёл сенга еттита туғиб берган бўлса ҳам унга қалбингнинг тубини очма.
 • Душманинг заиф бўлса ҳам ўзингни катта тутма, душманинг кучли бўлса ҳам ундан қўрқма.
 • Фақат бир томонни эшитиб ҳукм қилма.
 • Эҳтиётсизлик — энг катта душман.
 • Уйдан яхши жой йўқ.
 • Ўз вазнинг билинмайди.
 • Ётоқда ётган қоқилмайди.
 • Денгиз ҳақида балиқчидан сўра, ўзинг ҳақида — бошқалардан.
 • Узилган баргни шохга ёпиштириб бўлмайди, синган ойнада юзинг акс этмайди (ажралишган оилалар ҳақида).
 • Кузги осмон етти ярим марта ўзгаради.
 • Аҳмоқликка қарши дори йўқ.
 • Хато қилсанг, тўғрилашдан уялма.
 • Биринчи ғалаба — ғалаба эмас.
 • Биринчи — овоз, сўнг — куй.
 • Илк невара фарзандда ширин.
 • Биринчи гуруч ҳосили сўнггисидан ширин.
 • Қалам қиличдан кучли.
 • Ҳал қилишдан олдин ўйла, ҳал қилдингми — ўйлама.
 • Оқар сув айнимайди.
 • Оилавий жанжаллар фақирликка олиб келади.
 • Рашк — севгининг юраги.
 • Ота-оналар ишлайдилар, болалар ялло қиладилар, набиралар — қашшоқ.
 • Оғиз — бахтсизликлар ва касалликлар сабаби.
 • Сакэ ва кўп уйқу — қашшоқликка энг қисқа йўл (сакэ — гуруч ароғи).
 • Қўлингдан келганча ҳаракат қил, қолганини тақдирдан кўр.
 • Кўр илон ҳеч нарсадан қўрқмайди.
 • Сўз темирни ҳам эритади.
 • Қуёш ва гуручни ҳар ердан топа оласан.
 • Эр-хотиннинг уруши ва ғарб шамоли оқшом бўлиши билан тинчийди.
 • Қари от йўлдан адашмайди.
 • Тақдир ва соя изимиздан қувиб юради.
 • Бахт уни кутмаган пайт кулиб боқади.
 • Ўғил отага тақлид қилади, қиз — онага.
 • Уч аёл йиғилса — бозор.
 • Йўл бўйидаги уйни уч йилда ҳам битказолмайсан (агар ҳар ўтганнинг маслаҳатига қулоқ солаверсанг).
 • Фарзанди бўлмаган ота-она севгисини билмайди.
 • Эркакнинг боши бор, аёлнинг — юраги.
 • Қочган йўл танламайди.
 • Табассум ҳеч қачон зарар эмас.
 • Ўлиш осон, яшаш қийин.
 • Аҳмоқ ва жиннига йўл бўшат.
 • Келинни уйга тушиши билан тарбияла.
 • Ёзишни ўрганиш саксон ёшда ҳам кеч эмас.
 • Яхши дорининг таъми аччиқ бўлади.
 • Яхши уста ашё танламайди.
 • Шохини тўғриламоқчи эди, буқани ўлдириб қўйди.
 • Ўлик бўлса ҳам тай яхши (тай — Японияда қадрланадиган балиқ тури).
 • Инсон йиғлаётган бола ва ер эгаси олдида ожиздир.
 • Атиргул қанча гўзал бўлса, тикони шунча узун бўлади.
 • Қанча астойдил яширишса, шунча тез ошкор бўлади.
 • Тез етилган тез бузилади.
 • Бори — ёқмайди, ёққани — топилмайди.

Давронбек Тожиалиев таржима қилди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *