Oltoy xalq maqollari

• Bo‘sh idishning jarangi ko‘p, bo‘sh kallaning gapi ko‘p.

• Bilag‘on yarimta so‘zdan tushunadi, nodon bilmasa ham og‘iz ochaveradi.

• Ot qochsa ushlab kelish mumkin, aytilgan so‘zni qaytarib bo‘lmaydi.

• Mehnatda ayb yo‘q.

• Senga qanday ot olib kelishsa, o‘tir, faqat ehtiyot bo‘l, oyog‘ing yerga tegib qolmasin.

• Ko‘p, lekin yomon narsadan, oz, ammo yaxshi narsa afzal.

• Kalxatlar o‘limtik bor joyda yig‘iladi.

• Hakkaning ko‘zi ― o‘liktikda, shomonning ko‘zi ― qozonda.

• Yaroqli yer hammaga qadrli.

• Harakat qilgan topadi.

• Tuyaday yomon fikrdan sedanaday yaxshi fikr afzal.

• Oraga suqilma, ortiqcha so‘z gapirma.

• Yassi daraxt yonishga xalaqit beradi, yomon odam ― yashashga.

• Otasiz o‘g‘il nobop, onasi qiz nobop.

• Yaxshi odamning do‘stlari ko‘p, buzuqining dushmani ko‘p.

• Begonaning ko‘ylagi tez kir oladi, begonaning oti tez terlaydi.

• Oldinga yursang tog‘ oshasan, o‘tirsang o‘z chuquringdan boshqasini ko‘rmaysan.

• Sergaplikda haqiqat bo‘lmaydi, maqolda yolg‘on bo‘lmaydi.

• Echki yo‘q joyda urg‘ochi echki ham sardor bo‘ladi.

• Matalda fikr bor, maqolda foyda bor.

• O’tin ko‘p bo‘lsa uy issiq bo‘ladi, yig‘ilgan xalqda kuch bo‘ladi.

• Echkining shoxi osmongacha o‘sganini kim ko‘ribdi?

• Tuyaning dumi yerga tekkanini kim ko‘ribdi?

• Ho‘kiz o‘lsa it semiradi.

• Bo‘rining bolasi bo‘ri bo‘ladi.

• Yaxshi odam yomonlikni, yomon odam yaxshilikni unutadi.

• Ho‘kiz boqsang och qolmaysan.

• Oltinni qancha qoraga bo‘yama, baribir qoraymaydi.

• Bo‘ridan echki chiqmaydi.

• Hech nimasiz yong‘in chiqmaydi.

• Omadli ovchiga qush o‘zi uchib keladi.

• Ot otni kishnashidan biladi, inson so‘z bilan yaqinlashadi.

• Urushgan charchaydi, tortishgan yengiladi.

• Dangasa odam ko‘p g‘iybat qiladi.

• Dangasaga ming kun kam, mehnatsevar bir kunda bajaradi.

• Asal aroqdan afzal, otaning yeri oltin-kumushli yerdan afzal.

• Yangi niholga suv kerak, chaqaloqqa erkalash kerak.

• Onasi telba qizga uylanma.

• Chiroyiga emas, qalbiga qara.

• Bitta chechak bahorni olib kelmaydi.

• Yolg‘iz otni bo‘ri bo‘g‘izlaydi.

• Yomon otga ― ming qamchi, yaxshi otga bittasi yetadi, yomon odamga mingta gapir, yaxshiga bitta kifoya.

• Haqiqat oltindan qimmat.

• Rost so‘z oltindan qimmat.

• Quvonch har yilda kelmaydi, kulfat oyoq ostidan chiqadi.

• Tayoqning yarasi bitadi, yomon tilniki bitmaydi.

• Matal bilan gap chiroyli.

• Qancha harakat qilsang, shuncha olasan.

• Quyoshga qarasang, qulog‘ingni isitib olasan.

• Filni tishidan bilsa bo‘ladi.

• Qoshiq bilan yig‘ib, idishni to‘ldirasan.

• Bo‘ri yesa ham, yemasa ham ― aybdor.

• Qo‘rqoqlar topilmaydigan yurtda botirlar topiladi.

• Harakat qilsang ko‘p narsani o‘rganasan.

• Ishchan odamning qo‘li tinmaydi, vaysaqining ― tili.

• Yaxshi ot qadrlanadi, yaxshi odam sharaflanadi.

• Yomon havo o‘tadi, ammo yomonning yomonligi qolmaydi.

• Qisqa bo‘lgandan uzun bo‘lgan afzal.

• Qo‘zichoq ma’rab o‘sadi, chaqaloq ― yig‘lab.

Davronbek Tojialiyev tarjimalari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *